Det är regeringen som fattar beslutet om att utse ny rektor.

Ole Petter Ottersens förordnande som rektor vid Oslo universitet går ut sommaren 2017.

Läs också:

Tilltänkt KI-rektor presenterar sin programförklaring

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet

KI:s hörandeförsamling gav Ottersen starkt stöd