Som Läkartidningen tidigare har berättat har regeringens särskilda välfärdsutredare Ilmar Reepalu föreslagit ett vinsttak på sju procent, plus statslåneräntan, för företag som bedriver offentligt finansierad välfärd.

Men här håller Konkurrensverket inte med. I ett yttrande till regeringen säger myndigheten att den så kallade Välfärdsutredningen inte har visat på några övervinster på den konkurrensutsatta välfärdsmarknaden. Något behov av vinstreglering finns därför inte.

Om Ilmar Reepalus förslag ändå går igenom så tycker Konkurrensverket att det inte bör omfatta verksamheter där avtal träffas efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna.

– Upphandling av varor och tjänster i konkurrens är ofta ett mycket effektivt sätt att använda offentliga medel, säger myndighetens tillförordnade generaldirektör Karin Lunning, i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket jämför med skolområdet där privata företag getts möjlighet att bedriva offentligt finansierad verksamhet utan konkurrensutsättning. Och det är främst där Välfärdsutredningen har sett problem, inte där det finns konkurrens, menar myndigheten.

Myndigheten avstyrker också Välfärdsutredningens förslag att tjänster som understiger vissa tröskelvärden inte skulle behöva följa upphandlingsreglerna. Det skulle innebära att upphandlingar för sju miljoner skulle vara oreglerade.

– En sådan »frizon« för upphandlingar på omkring sju miljoner kronor skulle öka risken för korruption och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn, säger Karin Lunning.

Övriga förslag om regler vid upphandling har Konkurrensverket inga synpunkter på.

Läs även:

Välfärdsutredningen: Inför vinsttak på sju procent