Tidigare fanns en rutin att Region Uppsala (som då hette Landstinget i Uppsala län) skickade all korrespondens mellan arbetsgivaren och myndigheten till huvudskyddsombuden. Men sedan ändrades det, vilket gjort att ombuden inte fått den information som krävts för att fullfölja uppdraget enligt arbetsmiljölagen. Det skrev huvudskyddsombudet i en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren för snart ett år sedan. Ombudet krävde då att rutinen återupptogs.

Senare kompletterade huvudskyddsombudet med krav på åtgärder av allmänna brister i regionens diarieföring av handlingar som rörde Arbetsmiljöverket. Det har enligt ombudet »förekommit slarv med diarieföringen vid landstingets ledningskontor, vilket Justitieombudsmannen har kritiserat 2015«.

I ett brev till arbetsgivaren skriver huvudskyddsombudet att »det är inte acceptabelt att landstinget har sådan oordning i frågor som rör arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Dessutom följer inte landstinget lag och förordning. Vi har tyvärr inte sett några spår av att landstinget tänker bringa ordning.«

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare svara på ett skyddsombuds begäran omgående. Ombudet menar att regionen ännu inte har agerat för att komma till rätta med problemen, och begär nu att Arbetsmiljöverket ingriper och förelägger arbetsgivaren att uppfylla kraven.