Vare sig Läkemedelsverket eller tillverkaren Takeda informerade om att åtminstone en tillverkningssats av Liothyronin led av dålig upplösningsförmåga, vilket påverkade läkemedlets effekt. Det var först när Sköldkörtelföreningen noterade att flera hypotyreospatienter berättat att deras symtom kommit tillbaka, och när SVT rapporterade om saken, som läkare och patienter fick reda på tillverkningsfelet.

Anledningen till att Läkemedelsverket inte gick ut med information berodde på att myndigheten inte bedömde att felet var tillräckligt allvarligt.

– Vi bedömer inte att avvikelsen är av den graden att det orsakar sjukdom eller felbehandling, säger Annika Ekbom Schnell, terapiområdesansvarig på Läkemedelsverket, till Läkartidningen.

– Den uppmätta förändringen i löslighet kan inte förklara de symtom patienterna har, enligt data vi har tillgång till.

Enligt Sköldkörtelföreningen får omkring 7 000 patienter behandling med Lithyronin i kombination med Levaxin för nedsatt funktion hos sköldkörteln. När Takeda i höstas upptäckte att en tillverkningssats av läkemedlet hade sämre upplösningsgrad än normalt kom de tillsammans med Läkemedelsverket överens om att den satsen och några till skulle dras tillbaka. Information gick ut till grossister och apotek, men inte till läkare och patienter.

Men på internet började vissa nummer på indragna tillvekningssatser sprida sig och patienter vittnade om hur deras symtom kommit tillbaka när de tagit piller från de satserna.

Med de patientberättelser ni nu fått, skulle ni ha gjort något annorlunda?

 – Innan vi omprövar hanteringen av ärendet skulle jag vilja att vi samlar ihop data. Nu står vi kvar vid bedömningen att läkemedlets kvalitetsförsämring inte har någon märkbar effekt för patienten. Varför patienterna mår dåligt har jag inget svar på, men vi tror inte att det har med avvikelsen att göra, säger Annika Ekbom Schnell.

Behöver ni på Läkemedelsverket göra något annorlunda i framtiden?

 – Vi måste titta på vad som har hänt här. Vi diskuterar internt hur vi har och fortsatt ska hantera den här händelsen. När något inte blivit som man trott är det skäl att ompröva rutinerna.

Takeda har avböjt telefonintervju med Läkartidningen, men företagets vd Linn Mandahl Skepp skriver i ett mejl att det hade »varit klokare att rådgöra proaktivt med patientrepresentanter och gå ut med information till patienter och allmänhet. Därför för vi nu en dialog med patientföreträdare om hur vi kan förbättra vår kommunikation i framtiden.«

Hon påpekar också att den lägre upplösningshastigheten inte innebär att läkemedlet är overksamt.