Eftersom »evidensbaserat är ett honnörsord« i landet borde Sverige vara mer aktivt i Cochranes arbete, skriver fem läkare och en sjuksköterska på måndagens DN Debatt.

Den ideella organisationen Cochrane består av mer än 37 000 frivilliga i över 130 länder som sammanfattar den kliniska medicinska forskningen. Resultatet blir hundratals översikter årligen som alla genomgått peer-reviews och som ligger till grund för riktlinjer i bland annat Sverige.

Men Sverige har bara bidragit till 0,1 procent av Cochrane-översikterna, och 6 procent av de nordiska översikterna. Sveriges insats kan jämföras med låginkomstländer som Gambia, Kamerun och Jamaica. »All heder till dessa kämpande länder, men för höginkomstlandet Sverige är det pinsamt och skadligt för kvaliteten hos sjukvård och klinisk forskning«, skriver författarna.

De tror att svenska finansiärer av forskning är »ointresserade av eller fientliga till systematiska översikter« trots att de ofta publiceras i välrenommerade tidskrifter med hög impact factor.  De refererar till att en tredjedel av forskningsartiklarna i British Medical Journal var systematiska översikter under perioden september–december och att Världshälsoorganisationens riktlinjer till 80 procent stödjer sig på Cochrane-översikter.

Författarna påpekar att Sverige tidigare har haft en nationell prenumeration på Cochranes tidsskrift online, som gjort att alla medborgare kunnat läsa den, men prenumerationen har dragits in för att spara pengar. Däremot har alla regioner/landsting och flera universitet egna prenumerationer. De når dock inte alla och blir kanske dyrare för samhället jämfört med en enda nationell prenumeration.

Den nordiska avdelningen Cochrane Nordic håller på att öppna en filial i Sverige och den tror debattörerna »kan bli guld värd för svenska patienter och leda till att forskningsresultat fortare implementeras i vården«. De pekar på att Cochrane Nordic beräknat att tre av deras översikter sparat 500 miljoner danska kronor per år åt den danska sjukvården.

Med detta i åtanke föreslår de sex debattörerna:

  • att Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer måste lämna sin negativa syn på systematiska översikter och i stället stödja arbete med systematiska översikter och »Cochrane Sweden«.
  • att de flesta kliniska doktorsavhandlingar bör börja med ett delarbete som är en systematisk översikt av forskningsområdet.
  • att SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) bör ges anslag för att återuppta sin avbrutna nationella prenumeration på Cochrane så att den återigen kan nås från alla internetanslutna datorer i Sverige.

Läs också:

Så blir vi bättre på att delta i Cochranesamarbetet