Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Johan Wahlgren

På kirurgen är 43 av 115 vårdplatser stängda. På akuten och internmedicin är 9 av 29 platser stängda. Det är ett par exempel i Sjukhusläkarföreningens kartläggning, som tidningen Sjukhusläkaren rapporterat om.

– Nu görs prioriteringar på golvet, där slumpen styr efter hur läget ser ut, säger Anna Rask Andersen, överläkare, ordförande i föreningen och huvudskyddsombud, till Sjukhusläkaren.

Hon beskriver hur situationen varit ansträngd i över 30 år, sedan landstinget övertog verksamheten från staten. Arbetsmiljön har blivit sämre, och personalen kan inte längre fokusera på etik och patientsäkerhet med stabslägen och elektiva intag som avlöser varandra.

Problemet bottnar i att sjuksköterskorna slutar sina anställningar. Enligt tidningen Vårdfokus har 15 procent av sjuksköterskorna lämnat Region Uppsala, vilket är den högsta siffran i landet.

Bristen på sjuksköterskor gör exempelvis att narkosläkare får utföra uppgifter som narkossjuksköterskorna tidigare gjorde. Och transporter av sjuka barn har ökat för att de mest allvarligt sjuka helt enkelt ska få plats.

Förra veckans larm om en drastisk ökning av sjukskrivningar bland i synnerhet kvinnliga läkare, märks tydligt på Akademiska.

– Under mina femton år som skyddsombud har jag aldrig haft så många rehabärenden som det senaste året, säger Anna Rask-Andersen till Upsala Nya Tidning.

– Och det är inga duvungar som blir sjukskrivna, utan starka kvinnor som tagit sig fram i manliga strukturer. Men även män blir utbrända och trötta av den här ohållbara situationen.

Hon menar att Region Uppsala måste bli en mer attraktiv arbetsgivare för att lösa personalproblematiken.

– Jag är väldigt besviken både på politikerna och på sjukvårdsledningen för att man inte lyssnar på nödropen från personalen, säger hon till UNT.

Fler effekter av personalbrist

Neonatologen har ofta 10 eller 11 personer per arbetspass i stället för målet på 13. Vårdplatser stängs sällan men fler barn förs till andra sjukhus.

Den tillfälliga stängningen av den så kallade mellanvården på psykiatrin under jul- och nyårshelgerna permanentades. Nio vårdplatser försvann.

Strokeenheten har bemanning för 21 av 25 platser.

Lasarettet i Enköping har 36 av 60 vårdplatser kvar på medicin, och 4 av 6 kvar på IVA. Kirurgen har en operationssal stängd på grund av personalbrist.