Antalet anmälningar ökar. I fjol gjordes 2 469 stycken, vilket är en ökning med fyra procent gentemot året innan. På fem år har antalet ökat 15 procent. Men det borde göras fler, säger myndigheten till Sveriges Radios granskande program Kaliber.

– Vi ser att det finns en underrapportering. Vi tänker att lex Maria är ett viktigt institut som kanske inte används riktigt på det sättet i dag, som det var tänkt. Att det inte bidrar på bästa sätt till att öka patientsäkerheten, säger Ewa Sunneborn, avdelningschef på IVO, till radioprogrammet.

Hon berättar också att IVO arbetar intensivt med en e-tjänst för lex Maria och att den ska vara klar att användas från 1 juli. Därmed hoppas myndigheten att det ska bli enklare att rapportera, men också att vården ska få skadestatistik för att bättre identifiera problemområden.

Enligt patientskadelagen ska en vårdskada anmälas. Även om det inte alltid görs, finns inget för IVO känt fall där en vårdgivare klandrats för att inte följa reglerna, säger Ewa Sunneborn till Kaliber.

Så mycket ökar lex Maria-anmälningarna

lex Maria/år      2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016

Inkomna           2051   2093   2143   2225   2311   2373   2469
Avslutade         1631   1804   2300   2364   2436   2819   2493