Enligt Radio Free Europe, som citeras av Expressen, ska Paolo Macchiarini dock inte ägna sig åt någon klinisk verksamhet vid universitetet.

– Anslaget som Paolo Macchiarini har för att arbeta vid federala Kazanuniversitetet är uteslutande avsett för prekliniska studier. Det rör skapandet av matstrupars vävnadsstruktur för att ersätta skadade organ i icke-mänskliga primater, säger universitetets taleskvinna Natalija Darasjkevitj till Radio Free Europe.

Det anslag från Rysslands vetenskapsfond som finansierar Paolo Macchiarinis arbete vid universitetet i Kazan uppges löpa ut 2018.

Enligt uppgifter som Läkartidningen tagit del av ska preliminära resultat av Macchiarinis nuvarande forskning i Ryssland ha presenterats vid en stamcellskonferens i Sankt Petersburg i november förra året.

Månaden därpå fällde Karolinska institutet Paolo Macchiarini och tre av hans medförfattare för oredlighet i forskning avseende en artikel i tidskriften Nature Communications. Ytterligare ett antal av hans vetenskapliga artiklar är också under granskning och flera ärenden ligger hos Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning.

Dessutom har en ytterligare anmälan gjorts till Karolinska institutet. Den anmälan handlar om att han 2012 ska ha fått finansiering och etiktillstånd för att utföra operationer i just Ryssland på falska grunder.

Paolo Macchiarini själv har genomgående nekat till oredlighet. I ett skriftligt svar till Radio Free Europe skriver han:

»Jag har hela tiden trott att min operation kan hjälpa patienten.«