De båda myndigheterna ska undersöka om det går att ge naloxon till en konsument redan nu med dagens regelverk, exempelvis genom begränsad licensförskrivning. Men de ska även arbeta mer långsiktigt med ny lagstiftning, rapporterar SVT.

Detta besked kommer bara ett par veckor efter att Läkemedelsverket meddelat att utdelning av naloxon inte är förenligt med lagen, som Läkartidningen då berättade om. Det innebar att den föreslagna försöksverksamheten i Stockholm och Skåne fick ett nej. 

Naloxon finns som nässprej och fungerar som motgift vid en överdos av exempelvis heroin. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att naloxon används för reducera antalet opioid-relaterade överdoser. Läkemedlet används i det syftet i bland annat Norge och Danmark. 

Efter Läkemedelsverkets tidigare avslag krävde Anders W Jonsson, läkare och vice ordförande i Centerpartiet, en lagändring. Nu är han nöjd med Gabriel Wikströms beslut om snabbutredning av frågan.

– Det här handlar om liv och död för några av de människor som befinner sig längst ner på samhällsstegen, säger han till SVT.