Deltagarna i panelen, från vänster: Moderator Pär Gunnarsson, chefredaktör Läkartidningen, Marina Tuutma, vice ordförande i Distriktsläkarföreningen, Johannes Schildt, vd för Kry, Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet, och Dag Larsson (S), landstingsråd i Stockholms läns landsting. Foto: Rikard Kilström

Enligt Dag Larsson (S), landstingsråd i Stockholms läns landsting, ska regeringen tillsätta den nya samordnaren inom kort. Samordnarens uppgift blir att arbeta vidare med förslagen som Göran Stiernstedt la fram i utredningen om ett effektivare resursutnyttjande.

En av Stiernstedts slutsatser var att primärvården måste få mer resurser och att man bör integrera den mer med sjukhusvården.

– Samordnarens uppgift blir att ge förslag på hur sjukvården kan ställa om och hur man kan stärka primärvården, sa Dag Larsson.

Enligt honom är den mest alarmerande frågan i dag situationen på de svenska akutmottagningarna. För att komma till rätta med akutmottagningarnas problem på lång sikt måste primärvården byggas ut.

– Jag tror att vi måste gå mot en primärvårdstung struktur, sa han och fick medhåll från flera i panelen.

– Man måste se att det är en investering att flytta över resurser från sjukhusen till primärvården, sa Marina Tuutma, allmänläkare i Värmland, vice ordförande för Distriktsläkarföreningen (DLF) och ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse.

Att man bör lära av de mer framgångsrika primärvårdssystemen i Norge och Danmark var också något som flera lyfte fram. En annan framgångsfaktor som togs upp av både Vårdförbundet och Läkarförbundet var vikten av kontinuitet.

– En god kontinuitet minskar återinläggningar på sjukhus och leder till att färre äldre söker vård på akutmottagningar, sa Marina Tuutma.

För att råda bot på läkarbristen inom primärvården måste även arbetsmiljön förbättras, enligt henne. Personalen måste få mer inflytande, det måste finnas plats för kollegiala möten, en generell fortbildningsgaranti bör införas och ett gott ledarskap krävs. Marina Tuutma riktade sig även särskilt till vårdcheferna i publiken.

– Man måste vara mer flexibel. Som chef måste man kunna känna lite i luften, prata med sina medarbetare: »Vad kan vi göra för att du ska stanna kvar här eller för att du ska kunna gå upp till heltid?«

Frågan om hyrläkare och företag som erbjuder digitala läkarbesök kom också upp i debatten om personalförsörjningen. Johannes Schildt, vd för den digitala vårdmottagningen Kry, var med i panelen. 

– En vanlig missuppfattning är att vi stjäl läkare från den vanliga primärvården. Men så är det oftast inte, sa han och berättade att en del av läkarna som arbetar på Kry exempelvis är utlandssvenskar medan andra är äldre läkare som annars skulle ha slutat arbeta.

Den övriga panelen välkomnade aktörer som Kry, bland annat för att de kan påskynda den digitala utvecklingen inom landstingen. Men de sade sig också se flera problem med modellen.

– Alla landsting borde investera i digitala lösningar. Det borde vara en naturlig del av primärvården. Jag skulle gärna ha möjlighet att kommunicera på videolänk med mina patienter. Men jag behöver även kunna krama och känna på mina patienter ibland för att kunna sätta rätt diagnos, sa Marina Tuutma.