Personalbristen på Nya Karolinska Solna (NKS) är omfattande. Enligt Svenska Dagbladet saknas det omkring hundra specialistsjuksköterskor inom barnsjukvården, vilket sjukhuset försöker lösa efter bästa förmåga med hjälp av hyrpersonal och övertid.

Dessutom saknas det i nuläget minst 40 specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen (IVA) för att samtliga 45 vårdplatser ska kunna hållas öppna. När sjukhuset 2018 ska öppna ytterligare tolv IVA-vårdplatser, behövs 60 specialistsjuksköterskor till.

Men intresset för att arbeta på Nya Karolinska är begränsat. Markus Castegren, chef för intensivvården vid NKS, säger till Svenska Dagbladet att det ibland inte finns några sökande alls när de annonserar efter sjuksköterskor.

– Vi får klä skott för att förtroendet inte är det högsta för Karolinska och landstinget. Det måste vi bygga upp igen, men det kommer ta sin tid och vi behöver visa på allvar att vi erbjuder karriärvägar och betalar lön för grundutbildade som vill vidareutbilda sig. Men rent krasst måste vi också få NKS att fungera utan driftproblem så att personal vågar söka sig hit, säger han.

NKS är inte ensamt om att ha ett pressat läge på IVA. Överbeläggningar och personalbrist gör att intensivvårdspatienter på sjukhus runt hela Sverige måste flyttas mellan olika avdelningar, trots att en sådan flytt enligt Svenska intensivvårdsregistret (SIR) ökar dödligheten för patienten med 30 procent. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Flest patientflyttar sker i Uppsala, Stockholm och Skåne. Enligt Dagens Nyheter skedde en tredjedel av samtliga flyttar i Stockholm, varav den stora majoriteten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Vanligast är flyttar inom det egna sjukhuset.