På sajten »Trygg vård« kommer Läkarförbundet presentera olika medlemmar och ge en inblick i deras läkarvardag – men även berätta om deras erfarenheter och vad som driver dem.

Här går det att läsa om psykiatrikern Niklas Nygren som drabbats av utmattningssyndrom, om distriktsläkaren Kjell Johansson som arbetat på samma vårdcentral under tre decennier och Marcus Stenberg Ribeiro som beskriver sin vardag som ST-läkare inom förlossning och obstetrik.

Tanken är öka förståelsen för läkares arbete och att visa på sambandet mellan bra arbetsvillkor och god vårdkvalitet.

På sajten finns information om hur läkares joursystem fungerar, liksom undersökningen om läkares arbetstid som Läkarförbundet nyligen presenterade. Frågor som jourtjänst, schemaläggning och arbetsmiljö har förbundet lyft fram som extra viktiga i årets avtalsrörelse med Sveriges Kommuner och landsting och Pacta. 

– För att få vårdens verksamheter att gå runt har läkare tyvärr ofta tvingats kompromissa med sin egen nödvändiga återhämtning. Så kan vi inte längre ha det. Läkarnas egenhälsa är också direkt avgörande för förmågan att kunna ge patienterna en fullgod vård, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en kommentar.

Medlemmarna vittnar om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och oro för sämre patientsäkerhet. Samtidigt upplevs möjligheterna att påverka arbetssituationen många gånger som små. Blir arbetsmiljön för pressad, finns det även risk för att läkares arbetskapacitet minskar och att läkare själva blir sjuka, varnar Heidi Stensmyren.