För sex år sedan tog det privata vårdbolaget Aleris över ryggkirurgin och övrig ortopedisk verksamhet vid Ängelholms sjukhus. Aleris avtal med regionen går ut 31 mars 2018 och enligt ett tidigare beslut skulle en ny upphandling då göras.

Men så blir det inte. När avtalet löper ut kommer regionen att ta över verksamheten, beslutade regionstyrelsen på tisdagen.

Kritiker har befarat att beslutet innebär en dödsstöt för ortopedkliniken vid sjukhuset. Dessutom har läkare med specialistkompetens inom ryggkirurgi aviserat att de inte vill ha Region Skåne som arbetsgivare, något som Helsingborgs Dagblad tidigare skrivit om.

En som är övertygad om att beslutet innebär en nedläggning är Herbert Franzén, överläkare och ortopedspecialist samt Läkarförbundets klinikombud vid Aleris ortopedi vid Ängelholms sjukhus.

– Man har tagit ett beslut utan ett ordentligt underlag om konsekvenserna. Det gäller både för befolkningen och ekonomin. Konsekvensen blir att patienterna i Nordvästskåne inte får samma möjlighet till ortopedisk service som man haft tidigare. Man lägger ner en ortopedklinik och skapar inget annat i stället, säger han.

Den S-ledda majoriteten försäkrar dock att verksamheten ska finnas kvar på sjukhuset och att beslutet skapar en bättre sammanhållen vård.

– Jag förstår att människor är rädda om sina sjukhus på små orter, men vi har varken för avsikt att lägga ner eller minska verksamheten i Ängelholm. Ryggortopedin ska vara kvar på Ängelholms sjukhus, och ett nära samarbete med ortopeden i sjukvårdsområde Sund och ryggkirurgin i Malmö SUS borgar för att få en väl fungerande verksamhet, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsområde Sund, till Helsingborgs Dagblad.

Herbert Franzén uppfattar det däremot inte som att regionens avsikt är att driva verksamheten vidare. 

– Knäckfrågan för oss är att det ska finnas en ortopedklinik. Regionen tar tillbaka verksamheten för att lägga ner den som ortopedklinik och i stället ska verksamheten tas om hand på två andra sjukhus. Det vill säga Helsingborg och Malmö, där det i dag inte finns förutsättningar för att ta hand om alla dessa patienter. Man lägger lite dimridåer när man säger att »vi ska bara ta över detta och så blir det bra».

Han uttrycker även en stor oro för den utbildning och forskning som bedrivs vid sjukhuset.

– I och med detta blir vi ju av med en mycket viktig möjlighet att utbilda ryggläkare i Region Skåne. Vi står för utbildning av över hälften av alla ryggläkare, vilket försvinner om man lägger ner den här verksamheten.

– Sedan 20 år tillbaka finns också en unik forskningsnisch här. Det gäller bäckensmärta hos kvinnor och behandling av det, och det finns inte i Region Skåne i övrigt. Det är tråkigt att man inte tar hänsyn till utbildning, utveckling och forskning. Det finns inga planer på hur utbildningen och forskningen ska kunna tas om hand. Vi är helt övertygade om att det inte kommer bli någonting av det, fortsätter han.