Hyrläkarkostnaderna inom den skånska psykiatrin ökade från 45 miljoner kronor 2015, till 56 miljoner förra året. 

Sedan beslutet om hyrläkarstoppet fattades har 16 nya läkare rekryterats. Men vid årsskiftet var ändå nio heltidstjänster bemannade med hyrläkare. Situationen beskrivs som särskilt ansträngd på öppenvårdsavdelningarna i Ängelholm, Landskrona och Hässleholm.

Nu, när stoppet är ett faktum, ersätts hyrläkarna bland annat genom att fast anställd personal täcker upp med extrapass.

– Alla 320 läkare inom psykiatridivisionen har blivit erbjudna att jobba extra och stötta upp de mest utsatta verksamheterna. Det kan handla om ett extrapass eller att man några dagar efter ledighet efter en jour jobbar på en avdelning på en annan ort, säger Katarina Viebke, divisionschef för psykiatri Skåne, till SVT Nyheter.

Hittills har 17 läkare nappat på erbjudandet. På frågan om det finns risk att de tröttas ut när de arbetar på ledig tid, säger Katarina Viebke:

– Det finns såklart en risk för det. Men det är bättre att läkarna jobbar extra hos oss än att de jobbar som hyrläkare i något annat landsting.

Från fackligt håll har man gått med på att läkare arbetar på sin fritid för att klara av hyrläkarstoppet. Men Erik Dahlman från Skånes läkarförening säger till SVT att föreningen är kritisk till stoppet och att extrajobb bara löser problemet på kort sikt.

– Just nu när man inte har hyrläkare så får de ordinarie läkarna jobba mer och tänja på sig. Det kan gå ett kort tag, men det är inte långsiktigt.

För en mer varaktig lösning krävs enligt honom bland annat en bra arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och fler öppna vårdplatser. Annars ser han en risk att läkare vänder sig till privata arbetsgivare eller börjar arbeta i Danmark.

Hyrläkarstoppet har införts för att »värna patientsäkerhet, arbetsmiljö och ett kvalitetssäkrat utbildningsuppdrag«. Samtidigt har det varnats för att det kan leda till läkarflykt, ökad jourbörda, sjukskrivningar och en ökad risk för våld och hot från patienter. Därför har förvaltningschefen fått i uppdrag att kontinuerligt rapportera om konsekvenserna av stoppet ur ett patientsäkerhetsperspektiv.  

Louise Lundberg, huvudskyddsombud för vuxenpsykiatrin i Malmö och representant i samverkan inom division psykiatri, sa i augusti till Läkartidningen att Skånepsykiatrin präglas av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet och att det inte är rätt tidpunkt för ett stopp.

För att locka läkare att ta en fast anställning har Region Skåne tagit fram ett »löneåtgärdsprogram«.  Det innebär att nya läkare erbjuds högre löner. På vissa platser där det har varit särskilt svårt att få tag på läkare, kan även läkare erbjudas lönepåslag för att stanna kvar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under lång tid haft ögonen på vuxenpsykiatrin i Malmö. 2015 avslutades en lång granskning med kritik och beslut om föreläggande. Men IVO var inte nöjt med åtgärderna som arbetsgivaren presenterade. Just nu pågår därför en särskild uppföljande granskning.

2015 sjösatte Sverige Kommuner och landsting, SKL, ett nationellt nätverk för att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin. 


Läs mer:

Stark oro inför hyrläkarstoppet

Hyrläkarstopp inom psykiatrin ger högre löner

Hyrläkarstopp i Skånes psykiatri

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin

Lyckat hyrläkarstopp i VG-regionen