Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad

Av de 225 namn som sökkommittén först tagit fram återstod i slutändan sju kandidater. Enligt Mikael Odenberg placerade en enhällig sökkommitté utifrån kriterierna i sökprofilen Ole Petter Ottersen, medicinprofessor och rektor vid Oslo universitet, i toppen.

Av de sju kandidaterna var Ole Petter Ottersen även den ende skandinaviskspråkige, övriga var engelskspråkiga. Att den nya rektorn ska ha god förståelse för både svenska och engelska, i både tal och skrift, lades till i den ursprungliga kravprofilen efter att Mikael Odenberg tillträtt som styrelseordförande.

»Vår bedömning är att Ole Petter Ottersen har de ledaregenskaper som KI söker och förutsättningarna för att få med sig medarbetare, anställda och studenter i kommande förändringsarbete. Han har därtill såväl erfarenhet av att leda ett stort universitet som en egen forskning av betydande höjd« skriver Mikael Odenberg i sitt blogginlägg.

Detta innebär att det bara blir en kandidat som förs fram när valkommittén ska samråda med den så kallade hörandeförsamlingen (som representerar lärare, övrig personal och studenter) om att föreslå regeringen om ny rektor.

Samrådet ska ske den 14 februari.

Till Läkartidningen säger Ole Petter Ottersen att han i nuläget inte vill kommentera att han föreslås som ny KI-rektor:

– Detta är i en jobbsökarprocess och därför tror jag inte att det är rätt av mig att kommentera.

Ole Petter Ottersen doktorerade i medicin 1982 och blev professor tio år senare. Han var chef för anatomiska institutionen vid Oslo universitet under åren 1997 till 1999, och därefter forskningsdekan vid medicinska fakulteten. Han har lett flera stora forskningsprogram och var 2002–2009 chef för det norska centret för molekylärbiologi och neurovetenskap.

2009 tillträdde han som rektor för Olso universitet, ett förordnande som löper ut senare i år. Han var även påtänkt som ny rektor för Göteborgs universitet, men hade enligt Mikael Odenberg »en uttalad preferens« för uppdraget som rektor för Karolinska institutet.

Vid Göteborgs universitet (GU) är tongångarna dock mindre positiva. I måndags drog GU:s styrelse tillbaka sitt förslag till ny rektor. Orsaken är enligt GU att Ottersen efter att ha accepterat nominiering som ny rektor fört diskussioner med KI om att i stället bli rektor där.

– Vi är förvånade och känner stor besvikelse över detta. Vi känner att han gått bakom ryggen på oss, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för universitetsstyrelsen till Göteborgs-Posten.

I en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten under dagen skriver flera medlemmar ur GU:s rekryteringskommitté att KI:s pågående rekrytering av ny rektor är »en studie i svek och ohederlighet«.

Det slutgiltiga beslutet att utse ny rektor för Karolinska institutet fattas av regeringen.