»Vår tvärprofessionella kliniska bedömning är att patientsäkerheten är hotad«, skriver de enligt GP i brevet och uppmanar IVO att granska verksamheten på akuten.

I brevet beskriver personalen två fall där patienterna fick vänta på vård. I det ena fallet fick patienten vänta två dygn med lungödem innan hen blev inlagd. Behandlingen blev kraftigt fördröjd och patienten dog efter en kort tid. Inte heller i det andra fallet kunde behandlingen påbörjas på en gång och tillståndet hade kunnat bli livshotande, enligt de anställda.

Personalen vänder sig emot ett uttalande från chefsläkaren Görel Nergelius. Hon har till medier sagt att ledningen inte fått indikationer på att antalet vårdskador skulle ha ökat. När GP intervjuar henne med anledning av personalens brev till IVO säger hon att det hon tidigare uttalade sig om var en ögonblicksbild i slutet av januari, och att chefsläkarna då saknade konkreta exempel på patienter som drabbats av vårdskador.

– Det jag sa då, och det står jag för, var att i en verksamhet som utsätts för så hög belastning ökar naturligtvis riskerna. Ingen har hävdat något annat men att riskerna ökar måste inte betyda att antalet vårdskador ökar, säger hon nu till GP.

Efter uttalandet har det dykt upp fall som kan vara relaterade till den höga belastningen. De fallen utreds nu, säger hon vidare till tidningen.

Enligt GP har personalen skrivit många fler avvikelserapporter än tidigare. Bara under januari skrevs fler avvikelserapporter än under hela det första halvåret 2016.

Läs mer:

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut

Arbetsmiljöverket: »Politikerna måste ta större ansvar för arbetsmiljön i sjukvården«