År 2008 tävlade bland andra Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen om en upphandling i Stockholms läns landsting, SLL, rörande klinisk fysiologi. Upphandlingen var indelad i fem anbudsprojekt, och anbud kunde lämnas på hela eller delar av volymen och den gällde i fyra och ett halvt år. I slutändan var det flera bolag som fick dela på uppdraget.

Landstinget kom dock fram till att Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen haft en överenskommelse om att dela miljardupphandlingen mellan sig, oavsett vem som vann. Det innebar också att upphandlingen inte pressade priserna som det var tänkt.

Konkurrensverket kom fram till att företagen dessutom delat information med varandra, ett otillåtet informationsutbyte. När bolagen efter upphandlingen delade på uppdraget enligt sin tidigare överenskommelse drog myndigheten dem inför rätta.

2015 dömdes företagen till 28 miljoner kronor i böter i tingsrätten. Det var en lägre summa än vad Konkurrensverket begärt, vilket var 41 miljoner. Domen överklagades av bolagen, och nu är det dags för en ny vända, denna gång i Patent- och marknadsöverdomstolen.

– Vi hoppas givetvis att deras överklagande nu ska avslås, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket, till Sveriges Radio.