– Rehabkoordinatorer är en helt ny yrkeskategori i vården och ska finnas som en permanent och naturlig del. Det är en spindeln-i-nätet-funktion som ser till att alla delar hänger ihop för individen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Utvärderingar av de försöksprojekt som finns kring rehabiliteringskoordinatorer i landstingen visar mycket positiva effekter på sjukskrivningsprocessen, enligt Annika Strandhäll. Försöken har visat att deras arbete avlastar läkare och att kontakten mellan vården och arbetsplatsen förbättras. Det har även lett till en smidigare process, där patientens behov av sjukskrivning och sjukvård har minskat.  

– De flesta som blir sjukskrivna har en arbetsgivare och där måste samarbetet mellan Försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren vara mindre beroende av engagemang från den som är sjuk. Här har vi sett väldigt goda resultat från de rehabiliteringskoordinatorer som redan jobbar ute i landet.

Socialdepartementet har tillsatt en intern arbetsgrupp som har i uppgift att bana väg för rehabiliteringskoordinatorerna. Deras arbete ska redovisas i december.