Som Läkartidningen tidigare har berättat ökar den psykiska ohälsan bland yngre kvinnliga läkare.

De senaste åren har långtidssjukskrivningarna (längre än tre månader) bland läkare ökat rejält enligt AFA Försäkring. Liksom i resten av samhället är det framför allt de psykiatriska diagnoserna som står för ökningen. Andelen av de långtidssjukskrivna läkarna som hade en psykiatrisk diagnos steg från 35 till 54 procent mellan 2009 och 2014.

En annan trend är tydlig: Det är bland kvinnliga läkare som uppgången har skett. Bland dem har det sedan 2009 skett mer än en fördubbling av antalet långtidssjukskrivningar på grund av psykiatrisk diagnos.

Sjukskrivningarna ökade från 2,7 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare till 5,4 år 2014, enligt AFA Försäkring. Och nu visar de senaste siffrorna från 2015 att läget har förvärrats ännu mer, rapporterar Sveriges Radio. Då var 8,6 sjukskrivna per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare.

För 2016 finns inga siffror ännu.

– Vår slutsats är att det är en kombination av stort ansvar i arbetslivet i kombination med små möjligheter att påverka sin arbetssituation, säger Heidi Stensmyren till Sveriges Radio på frågan om vad ökningen beror på.

På Ersta sjukhus i Stockholm, där man tar emot vårdpersonal med utmattningssyndrom, märker man också av utvecklingen. Nu är nästan hälften av patientgruppen läkare – tidigare var det ett överskott av sjuksköterskor – och det rör sig främst om kvinnliga AT- och ST-läkare som är födda på 1980-talet.

– Det är mycket oroande och något man verkligen måste ta på allvar, säger verksamhetschefen Alexander Wilczek till Sveriges Radio.

Läs mer:

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter