Läkaren ansökte under senare hälften av 2000-talet om att få sin utländska utbildning prövad som grund för svensk läkarlegitimation. Efter godkänt medicinskt kunskapsprov beslutade Socialstyrelsen 2009 att läkaren skulle genomgå kompletterande utbildning, som bland annat omfattade AT.

I och med det beslutet fick läkaren särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke-legitimerad, vilket innebar vikariat under handledning.

I oktober 2016 återkallade Socialstyrelsen dock förordnandet efter att det visat sig att läkaren misslyckats med AT-provet vid fem tillfällen. Trots det anställde vårdcentralen läkaren för arbete under november månad.

Vårdcentralen menar att de inte kände till att de behövde söka ett särskilt förordnande för att anställa läkaren. De har efter den informationen avslutat anställningen.

Socialstyrelsen skriver att myndigheten att de »ser mycket allvarligt« på att läkaren har arbetat i strid med patientsäkerhetslagen.