I fjol passerades den speciella gränsen och Sveriges läkarförbund hade för första gången 50 000 anslutna. Precis när, och vem den 50 000:e medlemmen är, är dock lite svårt att säga.

När siffrorna sammanställdes i januari hade förbundet 50 834 medlemmar, att jämföra med 48 484 vid motsvarande tidpunkt året innan. Det är en ökning med knappt fem procent.

SLF har ökat i antal medlemmar de senaste nio åren. År 2009 hade förbundet 40 000 anslutna, och fyra år senare var antalet 45 000.

– Ensam kan det vara svårt att göra sin röst hörd, men 50 000 läkare är svåra att ignorera, säger ordförande Heidi Stensmyren, på slf.se.