I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beskrivs händelserna på följande sätt: »Tre patienter opererades med en ny teknik vid operation av bukkärl. Det saknades skriftligt tillstånd för detta av Läkemedelsverket och Etiknämnden då detta var en tidigare oprövad teknik. Man får se denna teknik som ett utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.«

Enligt anmälan, undertecknad av chefläkare Björn Andersson, hade händelserna kunnat medföra allvarlig vårdskada.

Göteborgs-Posten, GP, har varit i kontakt med Björn Andersson men enligt tidningen vill han inte uttala sig om anmälan utan hänvisar till IVO:s kommande utredning.

På GP:s fråga om den fjärde transplantationen, gällande en patient som fick en ny luftstrupe, också kommer att anmälas svarar Björn Andersson:

– Det får vi se. Den har utretts på sjukhuset och vi får återkomma till den.

Som Läkartidningen tidigare skrivit initierade Sahlgrenska en utredning för att undersöka omständigheterna gällande de aktuella transplantationerna. Utredningen leddes av professor emeritus Bengt Gerdin som till sin hjälp hade professorerna Kjell Asplund och Olle Lindvall.

Granskningen kom bland annat fram till att verksamheten med transplantationerna var att likställa med forskning och att det fanns brister gällande tillverkningstillstånd och etiktillstånd.

I den tredje och sista delen av granskningen som presenterades tidigare i år lämnade utredarna dessutom förslag till ett antal villkor, riktlinjer och rutiner som bör vara uppfyllda för att nya oprövade metoder ska kunna användas i sjukvården.

Läs också:

Utredning om transplantationer på Sahlgrenska klar

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning