Som Läkartidningen tidigare skrivit anser Folkhälsomyndigheten att det finns stora vinster med att inkludera vaccin mot rotavirus i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Ann Lindstrand, enhetschef för myndighetens enhet för vaccinationsprogram, sa för en dryg månad sedan till SVT Nyheter att samhällets kostnader skulle kunna minska med 120 miljoner kronor per år om alla barn fick vaccin mot rotavirus.

Folkhälsomyndigheten är nu helt färdig med sin utredning kring rotavirusvaccin. I utredningen har myndigheten undersökt ett antal aspekter, som till exempel hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är samt hälsoekonomiska och etiska aspekter. Bedömningen är att vaccinet uppfyller kraven i smittskyddslagstiftningen.

Underlaget har nu lämnats över till regeringen som fattar slutgiltigt beslut om eventuellt införande i vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten är också positiv till rekommendationen från den skandinaviska verifikationskommittén om att vaccinationer mot mässling och röda hund ska erbjudas till alla medborgare, oavsett ålder, som inte haft sjukdomarna och av olika anledningar inte vaccinerat sig. Detta för att täppa till immunitetsluckor i befolkningen.

– Att både barn och vuxna bör ha ett grundskydd mot mässling och röda hund är något som vi helt ställer oss bakom. I Sverige har vi goda system för att komplettera barns vaccinationer, men det är viktigt att även vuxna ser över sina vaccinationer, särskilt inför utlandsresor. Kostnaderna för vuxenvaccinationer kommer även fortsättningsvis vara upp till landstingen att besluta om, säger Ann Lindstrand i ett pressmeddelande.