Det är vid fängelset Raja’i Shahr som de intagna enligt uppgift inte får den vård de behöver. Bland annat ska fängelseledningen ha vägrat transportera sjuka fångar till sjukhus, de intagna saknar varmvatten för att sköta sin hygien, ventilationen är undermålig och maten är av dålig kvalitet och serveras i för små portioner. Dessutom har utrymmen i anslutning till kök och matsal angripits av insekter. 

I ett brev till Ayatollah Sadeq Larijani, Irans högsta rättsliga chef, skriver WMA:s ordförande Ketan Desai tillsammans med företrädare för andra hälso- och människorättsorganisationer att förhållandena vid fängelset gör att de intagna riskerar att drabbas av infektioner samt hud- och andningsbesvär. De protesterar också mot fängelsevakternas vana att misshandla, håna och sexuellt trakassera politiska fångar, framför allt i samband med transporter till och från sjukhus eller domstol. 

Undertecknarna till brevet framhåller att rätten till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet som inte får påverkas av ett fängelsestraff. Att förvägra någon medicinsk vård kan betraktas som en form av tortyr, skriver de, vilket är otvetydigt förbjudet i internationell rätt. 

Iranska myndigheter uppmanas att omedelbart upphöra med att förvägra intagna vård, att skydda fångar från tortyr och annan felaktig behandling, att försäkra att de behandlas humant samt att tillåta observatörer att genomföra inspektioner vid fängelserna. Slutligen kräver de att Iran säkerställer att beslut gällande vård utanför fängelserna enbart får fattas av företrädare för den medicinska professionen, och att dessa beslut måste respekteras av andra myndigheter.