Patienternas helhetsintryck i Sveriges Kommuner och landstings (SKL) patientenkät över akutmottagningar är överlag högt. Mest nöjda var patienterna i Norrbotten, där 89 procent hade ett gott helhetsintryck av sitt besök på akuten. Regionen är tätt följd av Västerbotten, Värmland, Blekinge och Dalarna och Kronoberg. Rikssnittet ligger på 83 procent, och skillnaderna mellan landstingen/regionerna är ganska små.

Däremot kan det skilja rätt mycket inom ett område. Ett exempel är Västra Götaland där 89 procent var nöjda med besök på Mölndals sjukhus, medan blott 69 procent var nöjda med akutmottagningen på Sahlgrenskas neurologi.

Akutmottagningarna tycks i stor utsträckning ha problem med informationen till patienterna. På frågan om patienterna fått information om i vilken turordning personalen prioriterar dem, svarade 37 procent nej.

– Det är en fråga som får riktigt lågt resultat. Många patienter känner att de inte har koll, säger Martin Midböe, projektledare för enkäten på SKL.

Det finns också ett samband mellan vistelsetid på akuten och helhetsintrycket.

– De positiva svaren sjunker då ganska drastiskt, säger Martin Midböe.

Läs mer och se all statistik på SKL:s webbsida:
Nationell patientenkät – Akutmottagningar

Läs också:
Varannan väntar över tre timmar på akuten