Debattartikeln har undertecknats av Ove Andersson, ordförande i DLF, Jonas Sjögreen, tidigare ordförande i SFAM samt den nuvarande ordföranden Hanna Åsberg.

De känner en stor oro för utvecklingen där de digitala vårdbolagen som erbjuder läkarbesök via mobil eller dator anlitas allt mer av landstingen och regionerna.

Enligt dem ser sjukvårdspolitiker de digitala besöken som ett sätt att avlasta primärvården och frisätta resurser till patienter som är i störst behov av fysiska läkarmöten, och de tillåter därför frikostiga ersättningar. Men Ove Andersson, Jonas Sjögreen och Hanna Åsberg anser inte att nätläkarbolag innebär en avlastning för den pressade primärvården.

De ifrågasätter även kvaliteten i vården vid de digitala patientmötena: »För oss är det uppenbart att patienter med halsfluss, öroninflammation, bihåleinflammation och nedre luftvägsinfektion får behandling som inte följer Läkemedelsverkets och Strama:s (Samverkan mot antibiotikaresistens) aktuella riktlinjer. Behandling med antibiotika förutsätter en fysisk undersökning av patienten«, skriver de bland annat. 

De uppmanar politiker och myndigheter att agera »innan mångmiljonrullningen, med pengar som dränerar en redan underfinansierad primärvård, tar fart på allvar«.

Staffan Ahlqvist, distriktsläkare i Nyköping och ledamot i Sörmlands läkarförening, riktar också kritik mot systemet med kommersiella aktörer som erbjuder digital vård.

– Vi har fått in många signaler från medlemmar runt om i landet på anmärkningsvärda handläggningar av komplicerade fall. Det kan handla om förskrivning av morfin, av psykiatrisk medicinering, av intyg som är författade utan att man har bedömt patienten och antibiotikaförskrivning utan ha träffat patienten och utan att ha möjlighet att följa upp, säger han till P4 Sörmland.

En genomgång som P4 Sörmland har gjort visar även att det har gjorts flera anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg som rör digitala besök.

– Det finns risker precis som det gör i den offentliga vården. Vi jobbar väldigt aktivt för att hjälpa läkarna att undvika detta, svarar Henrik Kangro som är medicinskt ansvarig på tjänsten Mindoktor om kritiken. 

Sverige Kommuner och landsting, SKL, arbetar med att ta fram riktlinjer för landstingens samarbete med de digitala vårdbolagen. Enligt Sveriges Radio ska riktlinjerna vara klara till sommaren.

– Vi har tagit på oss att ta fram både riktlinjer och vad är ett rimligt pris för en sådan här kontakt. Men vi måste också se hur det här ser ut juridiskt och hur ska man hantera sådana här frågor. Och vi ser ju att det här med digitalisering kan underlätta för hälso- och sjukvården i stor omfattning, underlätta det arbete man har, säger Annika Wallenskog som är avdelningschef för ekonomi och styrning på SKL.

Läkartidningen har tidigare berättat att landstingen/regionerna betalade 40 miljoner kronor för digitala vårdcentralsbesök förra året och att summan kan bli den dubbla i år.

Läs även debattartiklar i Läkartidningen:

Nätläkare – en affärsidé som skapar problem

Dags för konstruktiv och nyanserad dialog

Vitsen med virtuell vård

 Vi välkomnar en dialog om hur digitala vårdmöten kan användas