– Anledningen till att man gör det här är att patienten ska få vård på den nivå som är mest ändamålsenlig. Det handlar om patienter som i normalfallet skulle kunna ta sig till primärvården, säger Joakim Lundin, verksamhetsutvecklare vid enheten för prehospital vård i Region Östergötland.

När ambulansen kommer till platsen gör ambulanssjuksköterskorna alltid en bedömning om vård på plats räcker eller om patienten måste föras till akutmottagningen. Nu finns alltså ett tredje alternativ i Östergötland: att ta patienten till en vårdcentral.

Det är resultatet av ett utökat samarbete mellan primärvård och ambulanssjukvård. För de i regel hårt pressade akutmottagningarna innebär det en välkommen möjlighet till avlastning. Och det kan också innebära att patienten får snabbare vård i stället för att sitta med låg prioritering på akuten.

Modellen har införts successivt i Östergötland och nu i april kommer samtliga 42 vårdcentraler och fyra jourcentraler att vara anslutna. Än så länge har inte många patienter fått åka ambulans till vårdcentralen, endast 70 stycken sedan 1 juni i fjol.

– Det är inte så många patienter som vi trodde, men på sikt tror vi att andelen kan öka allteftersom rutinerna sätter sig, säger Joakim Lundin.

Kan en patient säga nej till att bli förd till vårdcentral i stället för akuten?

– Absolut. Man har en dialog med patienten. Vill de hemskt gärna föras till akuten så gör man oftast det. Man kan inte bli tvingad till vårdcentralen, säger Joakim Lundin.