– Att minska den psykiska ohälsan är en viktig prioritering för regeringen. Vi ser hur den psykiska ohälsan har ökat bland unga och barn, och att fler insatser behöver sättas in tidigt. Landstingen får nu en förstärkning för att bättre kunna möta behoven, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har en miljard kronor per år öronmärkts för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Satsningen pågår till och med 2019. De 100 miljonerna som tillkommer i och med vårändringsbudgeten ska delas upp mellan landstingen efter befolkningsmängd och får användas 2017 och 2018.