Landstingen klarar inte av att sköta cancervården på ett bra sätt, enligt Cancerfonden:

»Hittills kan hanteringen av personalbristen inom vården bäst beskrivas som brandkårsutryckningar för att råda bot på de mest skriande behoven«.

Dagens system med 21 landsting/regioner står i vägen för en effektiv cancervård, skriver Cancerfonden och kräver i debattartikeln att politiker, både på lokal och nationell nivå, enas om gemensamma lösningar:

»Det duger inte att politikerna avstår från att göra nödvändiga förbättringar av hänsyn till befintliga landstingsstrukturer. Står strukturerna i vägen för att patienternas behov och personalens förutsättningar att göra ett bra jobb måste de ersättas av något bättre.«

I debattartikeln presenterar Cancerfonden en ny undersökning som visar att 17 av landets 18 onkologkliniker är kraftigt underbemannade. Det rör sig om en underbemanning på cirka 20 procent – totalt ungefär 440 heltidstjänster. Allra svårast är det att få tag på specialistsjuksköterskor inom onkologi. Men det saknas även cirka 77 onkologiläkartjänster, och stora pensionsavgångar är i antågande. En femtedel av alla verksamma onkologer är äldre än 60 år. 

Enligt Cancerfonden får personalbristen bekymmersamma konsekvenser. Den befintliga personalen slits ut av ständigt övertidsarbete och pensionerade onkologer får rycka in för att lappa ihop hål i schemat. Överbeläggningar och stängda vårdplatser är vanligt, enligt undersökningen.

Patienterna drabbas bland annat i form av färre och glesare läkarbesök. En annan konsekvens av personalbristen är att viktig forskning får stryka på foten. Majoriteten av verksamhetscheferna säger att klinikerna deltar i färre forskningsstudier än önskat.