Regeringen gav på torsdagen Socialstyrelsen två nya uppdrag. Ett av dessa handlar om en checklista som ska hjälpa behandlande läkare och sjuksköterskor att notera symtom som är speciellt viktiga att utreda hos äldre personer.

Listan ska visa vilka diagnoser eller företeelser som oftast är orsaken till symtomen. Målet är att få en mindre omfattande läkemedelsbehandling, men som är baserad på mer korrekta indikationer.

Därtill ska Socialstyrelsen kartlägga egenvårdsrådgivningen på öppenvårdsapoteken i syfte att höja patientsäkerheten. Kartläggningen ska visa om det finns ett behov av kunskapsstöd till apoteken för den typen av rådgivning.

– De här uppdragen är två exempel på hur vi i den nationella läkemedelsstrategin arbetar för en säkrare läkemedelsanvändning och bättre hälsa hos befolkningen. De kan båda bidra till en mer jämlik vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

På torsdagen presenterades även innehållet i apoteksmarknadsutredningen. Där föreslås bland annat att endast utbildade farmaceuter ska få ge råd till kunder som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek och att personal som ger råd om receptfria läkemedel åtminstone måste vara utbildade apotekstekniker.

Kartläggningen om egenvårdsrådgivningen ska vara klar i april 2018 och uppdraget om checklistan ska vara klart 1 december 2018. Båda ingår i handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin.