I december förra året beslutade regeringen att gruppen – som tidigare har efterlyst mer resurser för att klara den ökande mängden ärenden – skulle utökas. Nu har det bestämts att Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, och Göran Sandberg, professor i byggmekanik, blir ordinarie ledamöter och Björn Petersson, docent i praktisk filosofi samt Karin Sporre, professor i pedagogiskt arbete, blir ersättare.

– Det är oerhört viktigt att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar och att Sverige har en rättssäker process kring forskningsfusk. Genom att expertgruppen nu utökas med två ledamöter och två ersättare får de bättre förutsättningar att hantera den ökade ärendemängden och bidra till att återskapa förtroendet för forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), i ett pressmeddelande.

Det är ännu oklart om Expertgruppen för oredlighet i forskning kommer att bli kvar i framtiden. Nyligen kom Oredlighetsutredningen med förslaget att lägga ner gruppen. I stället ska en ny myndighet, som föreslås få namnet Oredlighetsnämnden, utreda och fatta beslut om misstänkt forskningsfusk.


Läs mer:

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

Expertgruppen svämmar över av oredlighetsärenden