Karl-Henrik Grinnemo. Foto: Privat

– Det känns väldigt skönt att få svart på vitt att jag inte gjort mig skyldig till någon typ av oredlighet. Jag blev först friad förra året av Centrala etikprövningsnämnden. Och nu har KI:s nya ledning gått på samma linje. Det känns väldigt skönt att den biten är avklarad. Jag är tacksam för det, och att jag nu kan gå vidare och att det inte finns något frågetecken kring detta. Nu finns det svart på vitt, säger Karl-Henrik Grinnemo.

Anmälan mot honom handlade bland annat om att han påståtts använt data utan tillstånd från en forskargrupp som leddes av Paolo Macchiarini, då gästprofessor på KI, vid en ansökning om forskningsmedel.

Anmälan gjordes av Paolo Macchiarinis närmaste forskarkollegor, och Karolinska institutet fällde 2015 Karl-Henrik Grinnemo för oaktsamhet, men inte för oredlighet i forskning.

Men efter att KI:s dåvarande rektor avgått skickades ärendet till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen sågade i sitt yttrande KI:s tidigare bedömning i ärendet, och nu har KI gått på samma linje som expertgruppen och beslutat att Karl-Henrik Grinnemo inte varit oaktsam.

Du anmäldes 2014 och sedan har processen hållit på fram till nu. Har det påverkat dig på något sätt?

– Det har påverkat mig enormt. När man får ett sådant här anmälningsärende på sig, där jag dessutom drev en egen anmälan mot Macchiarini tillsammans med ytterligare tre personer, så blir det väldigt mycket fokus kring detta. I och med att detta inte utretts förrän nu så har det påverkat mina forskningsanslag. Jag har under den här perioden i stort sett inte tilldelats några forskningsanslag, vilket har varit extremt ansträngt och jobbigt, säger Karl-Henrik Grinnemo.

– Dessutom har jag ju påverkats på så sätt att jag har varit utesluten från många av de nätverk jag tidigare tillhört, just på grund av att det funnits ett frågetecken kring mig som person. Nu hoppas jag att folk förstår att det här har varit osanning och att det nu kan lugna ner sig lite och att jag kan bedriva bra forskning igen.

Var du själv orolig att du inte skulle bli friad?

– Det finns alltid en oro innan man får det svart på vitt. Däremot kändes det väldigt skönt när jag fick Centrala etikprövningsnämndens yttrande förra året som friade mig på alla punkter, och som dessutom gav Karolinska institutet kritik för hanteringen av det här ärendet. Då kände jag att oavsett vad KI kommer fram till så har jag friats av en oberoende utredning. Men det känns givetvis jätteskönt att även den nya KI-organisationen friade mig.

Har någon på KI pratat med dig personligen i samband med att du nu blev friad?

– Nej, jag fick bara ett mejl från juristen på KI där jag fick reda på beslutet och att jag är friad. Jag har inte fått någonting mer.

Skulle du vilja ha det?

– På något sätt skulle jag ändå vilja ha en ursäkt för hanteringen av det här ärendet, för den har inte varit bra. Det var tre år sedan och det har varit en extremt långsam process som jag drivit själv. Det är inte så att jag fått någon hjälp av Karolinska institutet för det här. Någon typ av ursäkt hade jag uppskattat.

Läs också:

Visselblåsare frias från misstänkt forskningsfusk

KI sågas för fuskanklagelser mot visselblåsare i Macchiarini-ärendet