Tillskottet till förlossningsvården har varit ett krav från Vänsterpartiet.

– Vi vet att det i många landsting är tufft att få ihop planeringen inför sommaren. Det drabbar blivande föräldrar, deras barn och personalen. Därför har det varit viktigt för oss att få ut de här pengarna så fort som möjligt, säger Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Pengarna ska gå till att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor och kommer att fördelas till landstingen efter befolkningsmängd. Det ska, enligt Vänsterpartiet, i första hand ske genom att stärka kompetensförsörjningen. Insatser som skapar ökad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet, men även en bättre arbetsmiljö, ska prioriteras.

– Vi ser behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Sedan tidigare har Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och regeringen kommit överens om en treårig satsning om »ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa«. Överenskommelsen pågår 2017-2109 och innebär att 400 miljoner kronor per år avsätts för att stärka förlossningsvården. För att få pengarna måste landstingen uppfylla de grundläggande kraven i överenskommelsen.

SKL har gjort en kartläggning för att identifiera förbättringsområden och lämnat in två rapporter till Socialdepartementet. Resultatet visar att det absolut viktigaste är att förbättra bemanningssituationen. Det måste ske genom att tänka nytt, exempelvis genom task shifting, mer flexibla arbetstider eller att utveckla nya arbetssätt.

Det behövs fler barnmorskor och landstingen måste också bli bättre på att behålla erfarna barnmorskor. Men det behövs även gynekologer, obstetriker och fler ST-läkare inom specialiteterna. Ett antal landsting redovisar stora pensionsavgångar i dessa läkargrupper, inom fem år kommer cirka 35 procent att gå i pension. Flera landsting säger också att kompetensen inom akut obstetrik och i att förebygga bäckenbottenskador behöver bli bättre.

Enligt SKL måste även den kunskap som finns användas och spridas på ett mer systematiskt vis. För att lyckas behövs en ökad nationell samordning.

I dag, tisdag, träffar Gabriel Wikström representanter från Stockholms läns landsting, Landstinget Västernorrland, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne. Under mötet ska de berätta hur de arbetar med att förbättra och kvalitetssäkra förlossningsvården samt hur de gör för att informera och bemöta människors oro.

Läs också:

Stora regionala variationer i andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar

511 miljoner till bättre förlossningsvård