Livslönen är den totala inkomsten efter skatt inklusive pension. En manlig läkare tjänar i genomsnitt 700 000 kronor mer i livslön jämfört med en kvinnlig läkare. 

– Det bör inte vara någon skillnad alls som beror på kön. Det är absurt att det fortfarande är så, säger Nina Rose som är vice ordförande i Kvinnliga läkares förening.

Beräknat på 2014 års löner tjänade en manlig läkare tre procent mer än en kvinnlig kollega med motsvarande utbildningsnivå. Uttryckt i inkomst handlar det om 700 000 kronor. När Saco gjorde samma beräkning för tre år sedan var skillnaden cirka 500 000 kronor, eller 2,2 procent. Men enligt Saco har beräkningarna gjorts på lite annorlunda vis de båda åren, vilket gör att det är svårt att jämföra siffrorna rakt av.

– Många tror att det är jämställt eller långsamt går åt rätt håll. Men det krävs att man hela tiden undersöker det här och att arbetsgivare är medvetna om strukturerna för att kunna motverka dem, säger Nina Rose.

Totalt sett är skillnaden i livslön mellan kvinnliga och manliga akademiker 16 procent beräknat på 2014 års löner. Det innebär att en manlig akademiker i genomsnitt tjänar 2,8 miljoner kronor mer i livslön. När beräkningarna gjordes för tre år sedan var skillnaden 17 procent.

Till stor del kan det enligt Saco förklaras med olika utbildningsval. Vanliga utbildningar bland kvinnor är sjuksköterskor och lärare, vilket leder till yrken med låga löner medan det vanligaste yrket för män är civilingenjör, vilket ofta leder till högavlönade arbeten.

Men det finns, som sagt, fortfarande skillnader – om än betydligt mindre – mellan män och kvinnor som valt exakt samma yrkesbana. Enligt Saco finns flera orsaker: befattningsnivåer, karriärmöjligheter och frånvaro från arbetsmarknaden.

Det är från 30-årsåldern som kvinnornas löner börjar halka efter. Sacos bedömning är att det hänger ihop med att kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldraledigheten, vabbar oftare och jobbar mer deltid när barnen är små. Men även kvinnor utan barn halkar efter lönemässigt, vilket Saco förklarar med att kvinnor straffas som grupp på grund av förlegade normer och fördomar.

För att få till en förändring vill Saco ha en tredelad föräldraförsäkring, där föräldrarna tilldelas varsin del och sedan fritt får fördela den tredje. Staten bör även bli bättre på att informera om vilka konsekvenser som deltidsarbete får, enligt Saco.

På Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 fick Läkarförbundet i uppdrag att analysera kvinnliga och manliga läkares livslöner efter en motion från Kvinnliga läkares förening.

– Går det inte åt rätt håll måste vi titta på vad vi kan göra för att människor ska värderas efter sin prestation och kompetens i stället för kön, säger Nina Rose.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Läkarförbundets ordförande tillsammans med ordföranden för andra Saco-förbund att chefsrollen bör moderniseras och förändras för att locka fler kvinnor. Chefskapet måste gå att kombinera med ett familjeliv, bidra till personlig utveckling och upplevas meningsfullt, skriver de. 

Läs mer:

Kvinnliga läkare får en halv miljon mindre

Ingela Heimann: Man måste lyfta frågan hela tiden

En lång resa för kvinnliga läkare