Som Läkartidningen tidigare berättat utvecklade ett forskarlag i Linköping biosyntetiska hornhinnor, vilka opererades in på patienter i Ukraina utan föregående djurtester. En oberoende expertgrupp kritiserade hanteringen, kontrollen, dokumentationen och respekten för regler, i en granskning.

Linköpings universitets medicinska fakultet menade att forskningsledaren gjort sig skyldig till oredlighet. Därefter drog Vetenskapsrådet in det som var kvar av forskningsanslagen. Forskningsledaren i sin tur överklagade beslutet till Förvaltningsrätten.

Förra sommaren begärde Linköpings universitet ett yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. Gruppen har nu gjort bedömningen att forskningsledaren har följt gällande regelverk, vilket också stöds av att Läkemedelsverket inte anser att något lagbrott begåtts. Gruppen menar också att forskningsledaren följt tillstånd och tillgodosett patienternas säkerhet i enlighet med ukrainsk lag.

Därmed går expertgruppen emot Linköpings universitets tidigare bedömning att forskningsledaren gjort sig skyldig till oredlighet. 

Förvaltningsrätten har inväntat expertgruppens utlåtande.

Läs tidigare artiklar:

Forskare bestrider beslut om indragna anslag

Forskning i Ukraina var inte brott

Forskare kritiseras för oredlighet

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping