Enligt anmälan till DO skulle kvinnan påbörja en anställning som undersköterska på Södersjukhuset i Stockholm, SÖS, i slutet av förra året. Kvinnan hade tidigare arbetat som vikarie på sjukhuset. Då hade hon på grund av sin religion haft slöja och löstagbara engångsärmar när hon arbetade.

Men när hon påbörjade sin nya anställning fick hon, enligt anmälan, höra att hon inte kunde ha på sig långärmat. När kvinnan vägrade gå med på att arbeta i korta ärmar, fick hon höra att hon inte var välkommen. Hon beskriver i sin anmälan att hon känt sig väldigt kränkt av det inträffade.

Nu vill DO ha svar på hur sjukhuset ser på händelsen, om det finns klädkoder och regler och vad som i så fall är bakgrunden till att de har införts.

I november 2016 konstaterade Stockholms tingsrätt att Karolinska institutet diskriminerat en kvinnlig tandläkarstudent, när man inte tillät henne att använda engångsärmar i plast för att skyla sina armar. KI ville inte göra avsteg från hygienrutiner och klädregler med hänvisning till patientsäkerhet och smittskydd. Men tingsrätten ansåg inte att det var tillräckligt klarlagt att engångsärmar verkligen innebär en högre risk att sprida smittämnen än de engångshandskar som alla använder.