Enligt ett pressmeddelande från regeringen har antalet företagsläkare nästan halverats de senaste 10 åren och det finns ett stort behov av specialister inom arbetsmedicin.

De medel som Stiftelsen Arbetsmiljöforum nu får är för en fortsättning av ett projekt som fick pengar även 2016. Projektet har utbildat läkare i tilläggsspecialiteten arbetsmedicin samt utformat en modell för att administrera och organisera utbildning av läkare i arbetsmedicin.