Luftföroreningar, förorenat vatten, sanitetsbrister, passiv rökning och dålig hygien skördar årligen 1,7 miljoner liv bland barn upp till fem år. Det hävdar WHO i två nya rapporter.

Enligt WHO skulle en stor del av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i åldrarna från en månad och upp till fem år – det vill säga diarré, malaria och lunginflammation – kunna förebyggas genom att minska miljöriskerna.

– En förorenad miljö är en dödlig miljö – i synnerhet för små barn, säger Margaret Chan, generaldirektör för WHO, i ett pressmeddelande.

Exponeringen för skadliga ämnen kan starta redan i livmodern. Spädbarn och barn i förskoleåldern som utsätts för luftföroreningar och passiv rökning löper därtill ökad risk att drabbas av lunginflammation, samt riskerar en livslång ökad risk för kroniska luftvägssjukdomar. Luftföroreningar kan även öka risken för hjärt–kärlsjukdom, stroke och cancer senare i livet, skriver WHO.

– Att investera i att eliminera hälsofarliga miljörisker, exempelvis genom att förbättra vattenkvaliteten eller använda renare bränsle, kommer att leda till enorma hälsofördelar, säger Maria Neira, chef för WHO:s avdelning för folkhälsa, i pressmeddelandet.

Bland annat uppmanar WHO världens regeringar att arbeta för att alla vårdinrättningar ska ha tillgång till rent vatten, goda rutiner för sanitet och hygien samt pålitlig elektricitet. Den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn bör även bevaka miljöns påverkan på hälsan samt utbilda befolkningen om såväl miljörisker som prevention, anser WHO.