Det är ganska vanligt att icke-legitimerad personal ger råd om läkemedel i samband med receptexpedition. Och receptbelagda läkemedel som hämtas ut används ofta inte på det sätt som det var tänkt. Det berättade utredaren Åsa Kullgren på torsdagen.

På DN Debatt lyfter hon också fram rådgivning om egenvård och poängterar att det i dag inte ställs några tydliga krav på utbildning hos personal som ska »hjälpa kunden i vägvalet mellan receptfria läkemedel, kontakt med sjukvården eller annat råd av betydelse för välbefinnande och hälsa«.

Därför vill hon höja kvaliteten i rådgivningen. Den nya apoteksmarknadsutredningens förslag är att endast utbildade farmaceuter ska få ge råd till kunder som hämtar ut receptbelagda läkemedel.

Och när det gäller receptfria läkemedel måste personalen åtminstone vara apotekstekniker.

– Allra helst vill vi se en farmaceut, men det ska åtminstone vara en apotekstekniker, sa Åsa Kullgren vid en presskonferens på på torsdagseftermiddagen.

En annan punkt i utredningen handlar om ansvaret för leverans av läkemedel inom 24 timmar, den så kallade 24-timmarsregeln. Åsa Kullgren vill flytta ansvaret från apoteken till distributörerna. Denna förändring, menar hon, skulle innebära att apoteken kan beställa läkemedel vid en senare tidpunkt på dagen, och ändå få dem levererade dagen efter. På så sätt ska fler konsumenter få sina läkemedel nästkommande dag.

Den tredje delen i förslaget handlar om apoteksombud. I dag är det endast Apoteket AB som driver sådana ombud, vilka är speciellt viktiga i glesbygden. Apoteksutredningen föreslår ett särskilt regelverk där alla apotekskedjor tillåts ha sådana ombud, vilket ytterligare ska förbättra tillgängligheten.

Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) fick på presskonferensen frågan om den här utredningen kommer att leda till någon förändring. Han påpekade att regeringen måste sätta sig och ta ställning till de gedigna underlaget.

– Men jag måste säga att det här är intressanta förslag.

Du kan läsa Åsa Kullgrens debattartikel här.
Delbetänkandet till utredningen ser du här.