Rita Fernholm, ordförande i Svensk förening för allmänmedicins kvalitets- och patientsäkerhetsråd. Foto: Privat

– Jag känner igen bilden i rapporten, säger distriktsläkaren Rita Fernholm som är ordförande i SFAM Q angående resultatet från den nationella tillsynen av primärvården som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort.

Hon håller med om att vårdgivarna bör ta ett större ansvar för det systematiska förbättringsarbetet. Men hon tycker att ett hinder för att dela kunskap har glömts bort: fragmentiseringen inom primärvården.

– Tittar man på Stockholm har vi 207 vårdcentraler och en stor mängd olika vårdgivare. Så även om vårdgivaren tar sitt ansvar och systematiskt sprider kunskap inom sin organisation kommer det fortfarande att vara en mängd små, isolerade öar, säger hon.

Därför måste man även hitta ett sätt att dela kunskap mellan vårdgivarna, enligt Rita Fernholm. Hon tipsar om Nitha, ett nationellt IT-stöd för händelseanalys som ett möjligt verktyg.

– Där kan man gå in och titta om någon har drabbats av en liknande händelse och vad de har dragit för lärdomar av det. Den växer ganska snabbt och har mer än 1 300 händelseanalyser. Det vore bra om fler inom primärvården använde det som stöd när de gör sina händelseanalyser.

Ett annat verktyg är Socialstyrelsens kommande webbaserade stöd för patientsäkerhet, som ska lanseras inom kort. Ytterligare ett helt nytt verktyg som Rita Fernholm tipsar om är appen Idémaskinen, ett privat initiativ från ett litet team i Lund. Syftet är att patienter, vårdpersonal och anhöriga enkelt ska kunna vara med och driva förbättringsarbete inom vården genom att tipsa om goda idéer. Idéerna förmedlas sedan till aktuella beslutsfattare.

Rita Fernholm tror liksom IVO att tillfälligt anställd personal, som hyrläkare, måste involveras i det systematiska förbättringsarbetet.

– De har erfarenheter från andra arbetsplatser, kommer med fräscha ögon och kan se saker som inte fungerar optimalt. Samtidigt ger tillfälligt anställda en ökad risk för vårdskador.

Hon håller även med om att primärvården kan bli bättre på att följa upp åtgärder som införs efter händelseanalyser.

– Men det kan vara svårt att utvärdera. Många gånger är det »sällanhändelser«, som hur man har agerat vid ett hjärtstopp som inträffat på vårdcentralen. Men man kan i alla fall följa upp om nya rutiner som har införts lever vidare.

Vad behöver göras för att vårdskador inte ska upprepas?

– Oj, det är mycket! Men att involvera fler personalkategorier, att få med patienterna i det här arbetet, jobba med patientsäkerhetskulturen och jobba med kommunikation är viktigt, säger Rita Fernholm.

Många av lex Maria-fallen i primärvården handlar om försening av allvarlig diagnos.

– Och när man analyserar händelserna har många gånger kommunikationen brustit. Det är ett område som man behöver jobba mer med. Man kan gärna använda SBAR när man överrapporterar. Det är också vanligt med brister i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal och i remissövergångar.

Läs mer:

»Varför lär sig inte primärvården av sina misstag?«