Centrallasarettet i Växjö. Foto: Region Kronoberg

Brevet skickades i början veckan till hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg. Där beskriver läkarna konsekvenserna av den stora omsättningen bland sjuksköterskorna. Sedan flera år har Centrallasarettets akutklinik förlorat »en strid ström ovärderliga sjuksköterskor« på grund av stress, dålig bemanning, en känsla av att inte kunna påverka sin situation samt dåligt betalt i förhållande till ansvar och arbetsuppgifter.

»Våra fasta sköterskor kan rutiner och riktlinjer, arbetar effektivt och målfokuserat och vet vem som är vem i vimlet av gästande läkare från medicin-, infektion-, kirurgi-, ortoped-, ÖNH- och ögonkliniken«, skriver läkarna.

Nu är bemanningsläget enligt dem värre än någonsin och ett stort antal hyrsjuksköterskor, som inte känner till de lokala rutinerna, krävs för att akutkliniken ska fungera hyfsat. Trots det är det varje vecka pass som inte går att fylla, vilket tär på den fasta personalen som tvingas ta extrapass och större ansvar.

»Vi läkare som arbetar på akutmottagningen ser med stigande oro på denna utveckling, inte bara genom dess inverkan på vår egen arbetsmiljö utan givetvis även med tanke på patientsäkerheten«, skriver läkarna, som föreslår ett rejält lönepåslag till alla fast anställda sjuksköterskor på akutmottagningen och en lönetrappa vid vidareutbildning.

Charlotta Svanberg (S), som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger till tidningen Vårdfokus att hon tycker att det är positivt att läkarna ställer upp för sjuksköterskorna. Hon bekräftar läkarnas bild av läget. Trots att det enligt henne har gjorts offensiva satsningar – exempelvis förändringar som ger ökad återhämtning efter nattarbete i rotationstjänstgöring – är beroendet av hyrpersonal fortfarande stort.

– Vi har verkligen jobbat med frågan men uppenbarligen har det inte räckt till, vi har inte lyckats vända den här skutan. Där får vi vara självkritiska, säger Charlotta Svanberg till Vårdfokus.

Enligt henne pågår en översyn av sjuksköterskornas löner. Främst handlar det om att ge sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt-verksamhet ett påslag.