Det innebär att det gamla avtalet kommer att förlängas tills det nya avtalet är färdigförhandlat. Läkarförbundet vill även vänta på Industriavtalet, som väntas bli klart inom kort och vars löneökning ses som normerande för marknaden.

– Vi inväntar industrins förhandlingar och märket, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet vill, som tidigare nämnts, ha en angiven siffra för kommande löneförhandlingar medan SKL vill ha ett sifferlöst avtal.

– Vi har även en rad viktiga frågor som är uppe på bordet: Beredskapsersättningen, ett hållbart arbetsliv – som jourbefrielse för gravida och möjlig jourbefrielse för seniora yrkesutövare – och övertidsfrågan, säger Heidi Stensmyren.

Nya möten mellan parterna är inbokade i april och maj.

– Det går långsamt framåt. Det får ta den tid det tar, säger Heidi Stensmyren.

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Läkarförbundet och SKL och arbetsgivarförbundet Pacta inleddes i december. 

Läs mer:

»Nya tider – gamla strider?«

»Nu har vi lagt upp våra kort«