IVO menar att läkaren brustit i sin yrkesutövning eftersom självförskrivningen inte är medicinskt motiverad. Att det narkotiska läkemedlet skulle kunna användas för viktnedgång står det inget om i FASS. Läkaren har i stället uppgett att denne blev rekommenderad användningsområdet av sin behandlande läkare utomlands.

IVO kritiserar läkaren dels för själva förskrivningen som inte är i linje med FASS rekommendationer eller vetenskap och beprövad erfarenhet, dels för att läkaren inte journalfört förskrivningen.

Myndigheten granskade ärendet efter en anmälan av ett apotek.