Kenneth Lindahl från Sjukhusläkarna Västmanland låg bakom motionen om AT. Han tycker att det är viktigt att kämpa för att behålla AT och påminner om att införandet av allmäntjänstgöringen lett till en standardhöjning vad gäller unga läkares introduktion i läkaryrket jämfört med den tidigare assistenttjänstgöringen i medicin och kirurgi.

– Sjukhusläkarna har tidigare varit för bibehållen AT men har gett upp motståndet lite grann. Så nu ville jag fjättra styrelsen vid masten. Det här är något vi måste stå för, vi kan inte vela. Det finns ett väldigt stort stöd ute i landet för bibehållen AT, säger han.

I Västerås har Sjukhusläkarföreningen frågat ett stort antal AT-läkare vad de tycker om förslaget till en ny längre läkarutbildning med en kortare introduktionstjänstgöring i stället för AT.

– En enda AT-läkare var positiv till förändringen, säger Kenneth Lindahl.

Efter en intensiv diskussion beslutade fullmäktige att styrelsen ska arbeta för att behålla AT i dess nuvarande form. 

Frågan om läkares ledarskap fick också stor uppmärksamhet. Sjukhusläkarna i Lund hade motionerat om att kliniker ska ha egna verksamhetschefer och att cheferna ska ha medicinsk och ämnesspecifik kompetens. Sjukhusläkarnas styrelse poängterade i sin tur vikten av att locka fler läkare till ett chefskap och att göra chefsposter mer attraktiva för läkare.

– Jag tror att mycket av det som vi tycker är galet och fel inom vården i dag hade sett annorlunda ut om läkare hade varit mer aktiva, sa Sjukhusläkarnas andre vice ordförande Elin Karlsson och fortsatte:

– Vi måste återta positionerna för patienternas skull. Vården måste börja drivas efter patienternas behov och medicinska prioriteringar.

I den efterföljande diskussionen vädrade fler ledamöter en oro över att verksamhetschefsposterna är på väg att försvinna. Ett exempel är Nya Karolinska Solna där vården är organiserad i teman i stället för kliniker.

Mer om Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte:

Het debatt om vårdplatser, utlokaliseringar och vårdskador

Övertiden en nyckelfråga på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte

Så fick de till kontinuiteten

Förslag för att stärka chefläkarens oberoende ställning