Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för journalsystemet. Foto: Privat

Journalavbrottet, som innebar att personalen varken kom åt journaler eller reservsystemet med läskopior av journalerna, drabbade både primärvården och slutenvården i hela regionen från klockan 23 på söndagskvällen till 04.30 på måndagsmorgonen. På akutmottagningen, med en stor genomströmning av patienter, fick personalen återgå till att använda papper och penna för att hålla reda på patienterna. Även läkemedelshanteringen drabbades, och vissa patienter fick inte den medicin de skulle ha i tid. 

– Det här sätter fingret på hur otroligt sårbart det är när vi är helt digitala. Journalsystemet är en lika viktig infrastruktur som el och vatten för oss, och min personliga analys hittills är att vi behöver ytterligare ett reservsystem som är mycket mer robust, säger Jonas Ekström. 

Enligt den analys som hittills gjorts har inte någon patient kommit till skada med anledning av det inträffade. 

– Primärvården är ju inte så aktiv på nätterna, så där märktes det inte att systemet gick ner. Däremot drabbades all sjukhusvård. Som tur var var det en lugn natt på akutmottagningarna i Köping och Västerås. Hade det varit en situation med högt tryck hade det varit svårt att hålla reda på alla patienter och var de befann sig, säger Jonas Ekström. 

När har ni det tredje reservsystemet i drift?

– Vi har redan påbörjat det arbetet. Jag räknar med att vi i alla fall har en uppfattning om vilken information i journalsystemen som är kritiskt att vi alltid har tillgång till inom några veckor. Sannolikheten att exakt samma sak ska hända igen är liten. Men det kan ju hända andra saker som gör att nätverket går ner och att läskopian då inte är tillgänglig. Jag tror att vi kommer att behöva överväga ett reservsystem som inte bygger på att vi har tillgång till nätverk och ström i framtiden.  

Tidigare artiklar:

Journalkrasch i hela Västmanland

Journalsystemet låg nere i Västerås