Situationen har förvärrats efter det att fyra av fem fast anställda läkare nyligen sagt upp sig från Iggesunds hälsocentral. Redan tidigare kunde inte läkare under utbildning tas emot vid Hudiksvalls hälsocentral, eftersom den bemannas av hyrläkare. Samma situation uppstår vid Bergsjö hälsocentral till hösten, då den fast anställda läkaren där går i pension.

– Att kunna ta emot utbildningsläkare är en mycket viktig fråga. Det hänger på vår överlevnad att få ut nya läkare i primärvården. Det är basen för vår rekrytering, säger Elisabeth Månsson Ryden, AT-studierektor, till Hudiksvalls Tidning.

– Studieorganisationen är fantastiskt viktig. För det är en långsiktig, strategisk fråga för oss, säger Roger O Nilsson, divisionschef för primärvård, medicin och psykiatri i Region Gävleborg till tidningen.

I dagsläget gör 17 läkare sin AT-tjänstgöring i Hälsingland.

Iggesunds hälsocentral har varit Region Gävleborgs bäst bemannade i Hudiksvalls kommun. Läkarnas uppsägningar träder i kraft i maj. Orsaken till att både läkare och även sjuksköterskor nu säger upp sig är ett missnöje med hur regionen begränsar det lokala självstyret, enligt helahalsingland.se.

– Jag slutar för att jag upplever ett vanstyre inom det här verksamhetsområdet. Vi är i slutet av en nedrustning av primärvården som vi upplever det, säger distriktsläkare Jessica Schnell till tidningen.

Hon pekar bland annat på att prioriteringar sker en nivå upp i regionen, vilket enligt henne påverkar hälsocentralernas självbestämmande.

– Bestämmer de att vi ska prioritera lungsjuka, så kan det innebära att vi inte hinner med de diabetssjuka som faktiskt finns här, säger Jessica Schnell.