Läkarna bakom protestlistorna menar att patienter kan hamna i kläm om den ansträngda situationen för sjukvården i regionen inte förbättras, och att politikerna måste vidta åtgärder för att ordna det.

– Bakgrunden är att vi inte har tillräckligt med vårdplatser, det är väldigt ansträngt, säger Panis Fadaei Harrisson, ordförande i Gästrike-Hälsinge läkarförening och specialist i internmedicin vid Hudiksvalls sjukhus.

– Dessutom är sommaren runt hörnet, och vi vet hur det brukar bli på somrarna, fortsätter hon.

Syftet med protestlistan är enligt Panis Fadaei Harrisson att uppmärksamma regionledningen på att läget just nu är värre än vad de tror, och att det börjar bli patientosäkert.

Vad blir konsekvenserna om situationen inte förbättras?

– Risken finns att det blir en massuppsägning, och risken finns att patienter far illa ordentligt. Det är väl den största faran, och det är det vi inte vill.

Har ni några förslag på hur man skulle kunna lösa problemet?

– Det är arbetsgivaren som leder arbetet och fördelar ansvaret. Det är de som äger den här frågan. Vi är gärna med och stöttar och så vidare, men det kan inte vara vi som ska komma på lösningen. 

Om patientsäkerheten eller arbetsmiljön är hotad finns det ju andra vägar att gå. Varför valde ni just en protestlista?

– Vi ville uppmärksamma att vi är flera läkare inom olika områden som är bekymrade. Det finns även primärvårdsdoktorer som har skrivit på den här listan. Vi vill visa att hela kåren är enad i den här frågan, och inte bara inom slutenvården. Alla är berörda och alla är bekymrande. Vi vill ha en lösning.

Regionen har meddelat att de inom kort ska kalla till ett möte med läkarföreningen.

– Vi väntar in att få ha ett möte med våra politiker och regiondirektören, och så får vi se vad det här leder till, avslutar Panis Fadaei Harrisson.