– Jag tror inte arbetsgivarna varit på det klara med att de anställda är så arga och frustrerade. Här fick de höra den oklippta versionen, säger Paula Wallmon, Örebro läns läkarförenings ordförande, till Läkartidningen när mötet är slut klockan tio på torsdagskvällen.

Det hade varit ett möte där läkarna fick ställa frågor till panelen med direktörer, politiker och chefläkare. Men ofta handlade det snarare om att ventilera en upprördhet och rädsla för patientsäkerheten, än att faktiskt fråga panelen något.

Läkarna gick rakt på sak. Region Örebro län har, liksom i princip hela Sverige, problem med antalet vårdplatser. Och det bottnar i bristen på sjuksköterskor. Eller rättare sagt, i problem att behålla sjuksköterskorna. Andelen som slutar har fördubblats på några år.

– Och det har verkligen eskalerat det senaste halvåret. Att säga att »vi ser problemen« räcker inte, säger Mats Breiwald, specialist i onkologi och palliativ medicin vid Karlskoga lasarett och förtroendevald i den lokala läkarföreningen, till Läkartidningen.

Svårigheterna att behålla sjuksköterskorna var således temat under kvällen i sjukhusets största föreläsningssal.

– Vi får aldrig frågor om hur vi ska behålla sjuksköterskorna. Som verksamhetschef tycker jag det är märkligt att vi aldrig blir tillfrågade, sa Stella Cizinsky under mötet, vilket följdes av applåder.

Hon är verksamhetschef på Kardiologiska kliniken i Örebro, och är en välbekant röst för läkarna i regionen, känd för att säga vad hon tycker. Hon bjöd flera gånger under kvällen in makthavarna till fortsatta samtal i framtiden, vilket de, möjligen med något stoiskt uttryck, tyckte var en bra idé.

Chefläkare Inger Nordin Olsson och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Inger Östlund försäkrade att de gjorde vad de kunde för att anställa fler sjuksköterskor och påpekade att det också är en fråga om att ge vård på rätt nivå.

Men för att komma någonstans måste ledningen erkänna att situationen är patientosäker. Det sa flera av läkarna som närvarade. En av dem satt i panelen: Örebro läns läkarförenings andre vice ordförande Lars Edling:

– Vi lever i olika världar. Det som är en utskrivningsbar patient i dag var inte det för tio, femton år sedan. Vi har pressat gränserna.

– Lyft problemen till oss, sa chefläkare Inger Nordin Olsson, som bland annat påtalade vikten av avvikelserapporter.

Hade åhörarna inte kommit igång tidigare så gjorde de det nu.

Uttalandet möttes av protester. Gängse uppfattningen bland läkarna i publiken var att jo, man lyfter problem hela tiden, men ingen lyssnar. Eller så lyssnar ledningen, men utan att agera.

Och det var ungefär så långt man kom på mötet denna torsdagskväll. Läkarna påtalade problemen och att det måste få kosta för att man ska behålla personal. Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och direktörerna i panelen pratade om att resurserna är ändliga och att man därför måste titta på andra saker som hur resurserna används bäst.

– Att som enskild region ta ut mer skatt av invånarna än vad vi gör i dag, tror jag är väldigt svårt, sa regiondirektör Rickard Simonsson.

Även om ingen trott att problemen skulle lösas denna kväll eller att beslutsfattarna öppet skulle gå med på att kalla situationen patientosäker, tycker Örebro läns läkarförenings ordförande att kvällen var bra.

– Jag tror att ett sådant svar sitter långt inne. Hur skulle de framstå som vårdgivare om de erkände det? Men jag tror ändå att det var uppskattat att vi gav alla en arena att prata om det. Jag tror det kan vara ett startskott, säger Paula Wallmon.