Ortopedläkarna på Visby lasarett oroas av beskedet om permanent stängda vårdplatser. Från vänster: Håkan Hedlund, Per Lindblom, Åke Karlbom, Roland Ullmark, Arne Lundberg, John Eliasson och Anne Garland. »När det är fullt på huset är det ofta våra planerade operationer som får strykas eftersom vi ortopeder inte räddar några liv till vardags med våra behandlingar, utan höjer patienters livskvalitet«, säger Anne Garland. Foto: Magnus Ihreskog/Gotlands Tidningar

Hälso- och sjukvårdsledningen vill stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort.

Förslaget har väckt stor oro och ilska i den gotländska läkarkåren. Nio ortopeder beskriver i en debattartikel läget som allvarligt.

»Vi kommer att göra allt vad vi kan för att dämpa effekterna av beslutet men att tro att strykningarna med kort varsel på grund av platsbrist inte kommer att bli fler och att väntetiderna inte kommer att bli längre är naivt«, skriver de och upplyser gotlänningarna om vårdgarantin som ger dem rätt att söka vård någon annanstans om Region Gotland inte kan ge vård i rätt tid.

– Vi upplever att det är dags att vara ärliga med befolkningen. Vi kommer inte att kunna »upprätthålla produktionsplanen«. Det här kommer att få konsekvenser för befolkningen och då vill vi ge dem ärlig information om varför, säger överläkaren Anne Garland.

Hon är en av ortopederna som står bakom artikeln och berättar att läget på lasarettet har varit pressat under flera år.

– Det har varit trångt på de vårdplatser som vi har och det har varit många utlokaliseringar med konsekvenser i form av försämrad vård, säger hon och berättar att läkarna gång på gång har försökt uppmärksamma ledningen på problemen men upplevt att man inte har lyssnat.

Nu känner hon och hennes kollegor en oro för hur kvaliteten på vården kommer att påverkas. Hon är också bekymrad över att situationen kan leda till läkarflykt och svårigheter att klara framtida rekryteringsbehov.

– Vi kommer ha svårt att tillhandahålla ST-utbildning inom de kirurgiska specialiteterna om utvecklingen fortsätter i den här riktningen. Och det är vår viktigaste rekryteringsbas.

Gotlands läkarförening riktar också skarp kritik mot förslaget. I en debattartikel varnar de för att färre vårdplatser leder till att färre patienter kan få operation och inneliggande vård, att fler patienter kommer att vårdas på fel avdelning och att fler remisser måste skickas till fastlandet. I en förlängning riskerar regionen att hamna i en negativ spiral med försämrad arbetsmiljö, ytterligare personalflykt och ökade risker för fel i vårdkedjan, enligt läkarföreningen.

Läkarföreningens ordförande Regina Göbel påpekar att Region Gotland hade flest utlokaliseringar i landet under förra året, 5,1 per hundra vårdplatser, och att lasarettet försattes i stabsläge så sent som i februari på grund av den ansträngda vårdplatssituationen.

– Högsta ledningen sitter fem kilometer från lasarettet men verkar leva i en helt annan värld, säger hon.

Läkarna är även kritiska till hälso- och sjukvårdsledningens sätt att informera om neddragningen. Det har varit många oklarheter kring vad som ska göras och varför.

– Först motiverades stängningen med att vi inte har några sköterskor och det sades att det bara skulle gälla till september. Men i går fick vi veta att beslutet hade fattats under hösten och nu låter det på ledningen som om platserna stängs för gott, säger Anne Garland.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar bekräftar att det handlar om en permanent neddragning. I höstas fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att behovet av slutenvård ska minskas och att sju vårdplatser ska stängas i år. Enligt henne har ett antal åtgärder vidtagits sedan dess för att minska behovet av slutenvård, ett exempel är införandet av ett äldresjukvårdsteam.

– Nu börjar vi se effekten av åtgärderna och då är nästa steg att stänga vårdplatserna, säger Maria Dalemar.

Det är dock inte den enda anledningen till förslaget.

– Parallellt med detta har vi precis som i resten av Sverige en jättestor sjuksköterskebrist och är beroende av hyrpersonal, som också är svårrekryterad.

Har du förståelse för läkarnas reaktioner?

– Det blir alltid oro när man gör förändringar och det är olyckligt att man inte känner att man har fått den information som man skulle ha fått.

Har ni skött detta på ett bra sätt, tycker du?

– Man kan alltid göra saker bättre. Men det är inte så att vi inte har gett någon information alls. Vi har haft en dialog med verksamhetscheferna, säger Maria Dalemar.

I början av april ska förslaget upp till samverkan. Därefter väntas sjukvårdschefen fatta ett beslut i frågan.

Enligt Maria Dalemar kommer det att göras en utvärdering efter sommaren för att se vilka effekter stängningen får.

– Vi måste undersöka om det är just dessa platser som ska stängas eller om det är bättre att stänga andra vårdplatser.