Fjolårets resultat är en ökning med 2,8 miljarder kronor gentemot året dessförinnan, då nästan vartannat landsting gick back. År 2016 innebar en rejäl uppryckning totalt sett, då bara tre landsting redovisar ett underskott. Det visar siffor från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det bidrag som har spelat störst roll är det tillfälliga stödet för att hantera flyktingsituationen. Men landstingen har dessutom fått en miljard för att förstärka hälso- och sjukvården.

Åtta landsting uppnår »god ekonomisk hushållning« vilket brukar ses som ett överskott på 2 procent eller mer av skatteintäkter och statsbidrag. År 2015 uppnådde endast tre landsting den nivån.

Kommunsektorn gör ett samlat överskott på nära 25 miljarder, vilket är nästan 10 miljarder mer än år 2015. Även där ses skatteintäkter och statsbidrag, i synnerhet för att hantera flyktingsituationen, som de främst bidragande orsakerna. 98 procent redovisade ett positivt resultat för år 2016, gentemot 89 procent året innan.

Här kan du hitta statistik över ditt landsting.